17 in Vatra Dornei
|

Activități outdoor

RELAXARE ÎN NATURĂ

Parcul Municipal

Un loc aparte în cadrul municipiului este ocupat de Parcul stațiunii. Măsurătorile efectuate au indicat parcul ca un loc cu un nivel calitativ maxim de aero-ionizare. Plimbările în aer liber pe aleile parcului au fost considerate dintotdeauna elementul principal al tratamentului. Din anul 1847 până în prezent Parcul a suferit multe modificări, dar actuala configurare a fost prefigurată, în linii generale, în prima parte a anului 1886. În vara anului 1899, data inaugurării oficiale a stațiunii balneoclimaterice, în Parc a concertat pentru prima dată fanfara Regimentului de Infanterie Cernauți.


Plimbări cu telescaunul

Telescaunul din Vatra Dornei poate fi utilizat pe tot parcursul anului (atât vara, cât și iarna) pentru o plimbare deosebită în sânul naturii până la altitudinea de aproximativ 1.260 m. Transportul pe cablu se face prin instalație de tip telescaun compusă din 120 de scaune cu câte 2 locuri. Urcarea durează aproximativ 25 minute si are lungimea de 3.000 metri. Baza de plecare a telescaunului este de pe strada Negrești iar cea de terminare la cea mai înaltă cotă a dealului (1300 m). Urcarea se realizează spre partea superioară a versantului Nordic al Dealului Negru, până la cota 1.300 m. Turiștii  care urcă cu telescaunul pe Dealul Negru au ocazia să admire toată depresiunea Dornelor, cu Munții Rodnei și Munții Călimani. Capacitatea de transport este de 200 persoane/oră (2 persoane/telescaun).

Programul de funcționare al telescaunului din Vatra Dornei este:

 • Luni-Duminică / 10:00 – 17:00
  Atenție: ultima urcare se face la ora 16:00! Telescaunul funcționează pentru minim 15 persoane!
 • 0744 587 537
 • Strada Negrești, Nr. 48

Tinovul Șaru Dornei

Rezervația naturală se află pe teritoriul administrativ al comunei Șaru Dornei, în nord-estul localitatății Neagra Șarului, în apropiere de drumul principal spre Gura Haitii.
Cu o suprafață de 38 hectare, habitatul caracteristic este reprezentat de o turbărie acidă ombrotrofică, săracă în nutrienți minerali și hidrologic menținută în principal prin aportul precipitațiilor. Nivelul apei este mai înalt decât pânza freatică înconjurătoare, iar vegetația perenă este dominată de perne (movilițe) viu colorate de Sphagnum spp. (ce permit suprânălțarea mlaștinii în partea ei centrală).
Peste fondul vegetației alcătuit din mușchi arctic de tip Sphagnum, în condiții austere de troficitate, s-a dezvoltat un arboret de pin silvestru (Pinus silvestris forma turfosa), dedesubt fiind un strat de turbă.

Tot aici pot fi enumerate specii precum:

 • Plante: roua cerului (Drosera rotundifolia), bumbăcărița (Eriophorum vaginatum), răchițeaua (Vaccinium oxycoccos), ruginarea (Andromeda polifolia), curechiul de munte(Ligularia sibirica), specia de rogoz (Carex echinata)
 • Păsări: codobatura vânătă (Anthus pratensis), fâsa de luncă (Motacilla cinerea), sfrânciocul (Lanius collurio)
 • Mamifere: mistrețul (Sus scrofa), cervide

Sursa: Wikipedia.


Tinovul Mare din Poiana Stampei

Aria naturală cu o suprafață de 681.80 hectare (cunoscută și sub denumirea de Tinovul Mare Poiana Stampei) se află în Depresiunea Dornelor, la limita vestică a județului Suceava cu județul Bistrița-Năsăud, în partea nord-vestică a Parcului Național Călimani, în imediata apropiere a drumului european E58.
Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate) și este inclusă în situl de importanță comunitară Tinovul Mare Poiana Stampei, sit care începând cu data de 25 octombrie 2011 a fost desemnat ca zonă umedă de importanță internațională. Aceasta reprezintă o zonă naturală (mlaștini oligotrofe împădurite) ce adăpostește o gamă diversă de vegetație higrofilă (specifică tinoavelor) protejată la nivel european și conservă câteva specii faunistice aflate pe lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.
Aria protejată dispune de trei tipuri de habitate naturale de interes comunitar, astfel: turbării active, turbării cu vegetație forestieră și turbării degradate capabile de regenerare naturală.

La baza desemnării sitului se află câteva specii floristice (arbori, arbusti, ierburi, flori) și faunistice (mamifere, reptile, amfibieni, păsări, pești, insecte).

 • Mamifere protejate semnalate în arealul zonei naturale: vulpe (Vulpes vulpes), jderul de copac (Martes martes) , veveriță (Sciurus carolinensis), șoarecele pitic (Micromys minutus)
 • Păsări: șorecarul comun (Buteo buteo), cocoșul de munte (Tetrao urogallus), sturzul cântător (Turdus philomelos), mierlă (Turdus merula), mierla gulerată (Turdus torquatus), fâsă de câmp (Anthus campestris), fâsă de pădure (Anthus trivialis), fâsă de luncă (Anthus pratensis), pitulice sfârâitoare (Phylloscopus sibilatrix), pitulice de munte (Phylloscopus collybita), cânepar (Carduelis cannabina), cinteză (Fringilla coelebs), codobatură albă (Motacilla alba), codobatura galbenă (Motacilla flava), ciocănitoarea pestriță mare (Dendrocopos major), ciocănitoare neagră (Dryocopus martius), măcăleandru (Erithacus rubecula)
 • Reptile și amfibieni: șarpele de apă (Natrix tessellata), șopârla de munte (Lacerta vivipara), tritonul carpatic (Triturus montandoni), sălămâzdră de uscat (Salamandra salamandra), broasca-roșie-de-munte (Rana temporaria)
 • Nevertebrate cu specii de: libelule (Leucorrhinia pectoralisși Cordulegaster heros – calul-dracului); fluturi și molii (Aphantopus hyperantus, Anthocharis cardamines, Argynnis paphia – arginie mare de pădure, Callophrys rubi, Colias hyale, Colias croceus, Hepialus humuli, Lycaena tityrus, Leptidea sinapis, Melanargia galathea, Maniola jurtina, Triodia sylvina, Pararge aegeria)

Flora rezervației are în componență arbori și arbusti cu specii de: pin de pădure (Pinus sylvestris), molid (Picea abies), salcie aurită (Salix aurita), salcie târâtoare (Salix rosmarinifolia), mesteacăn pitic (Betula humilis), merișor (Vaccinium vitis idaea), afin (Vaccinium myrtillus) sau cununiță (Spiraea chamaedrifolia).

La nivelul ierburilor vegetează mai multe plante rare (printre care unele protejate la nivel european) din speciile: curechi de munte (Ligularia sibirica), gălbenuș (Crepis paludosa), călțunul doamnei (Geum rivale), iarba ciutei (Doronicum austriacum), crețușcă (Filipendula ulmaria), clopoțelul de munte (Campanula serrata), clopoței (Campanula patula ssp. abietina), poroinic (Dactylorhiza maculata), toporaș galben de munte (Viola biflora), orhidee (Dactylorhiza majalis, Gymnadenia conopsea), sânzâiene (Galium uliginosum), buhai (Listera ovata), dumbrăviță de baltă (Epipactis palustris), limba cucului (Botrychium multifidum), oușor (Streptopus amplexifolius), trifoi de baltă (Menyanthes trifoliata), trestioară (Calamagrostis neglecta), ferigă de mlaștină (Dryopteris cristata), coada-calului (Equisetum sylvaticum), rogozuri (Carex curta, Carex rostrata); precum și câteva specii de mușchi de turbă (Sphagnum wulfianum, Dicranum viride, Campylopus pyriformis, Sphagnum capillifolium și Drepanocladus vernicosus).

Acces:

 • Drumul național DN17 pe ruta: Vatra Dornei – Dorna Candrenilor – Podu Coșnei – Poiana Stampei.

Sursa: Wikipedia.

OFFROAD & ATV

Tu, vânătorule de adrenalină! Avem pentru tine o varietate largă de mijloace de deplasare offroad, care îți vor satisface cu siguranță pofta de aventură. Cu toate acestea, nu uita: nu contează cât de scăzut sau ridicat este gradul de risc, este întotdeauna recomandat să ai un profesionist lângă tine!


– Dorna Offroad Adventures

DORNA OFFROAD ADVENTURES oferă drumeții memorabile cu ATV-uri noi in muntii ce inconjoara Bazinul Dornelor.

– ATV Vatra Dornei

– Com DantiB Prod

– Bucovina Off-Road

DRUMEȚIE ȘI TRASEE MONTANE

Drumeţia este un bun prilej de relaxare activă, de cunoaştere a zonei şi de observare a naturii. Fie că vă aflaţi în Vatra Dornei sau în oricare dintre satele din zonă, puteţi alege să vă petreceţi câteva ore sau câteva zile explorând zona montană. Dacă dispuneţi de echipament adecvat şi de o hartă, vă puteţi aventura pe cont propriu, însă puteţi fi îndrumat şi de gazda casei sau puteţi apela la unul dintre ghizii locali, care vă va conduce pe potecile de munte şi vă va împărtăşi din poveştile zonei şi din secretele farmecului şi unicitatății ei.

Trasee în Munții Călimani
calimani si pietrele rosii (15)
Exploatarea minieră Călimani – şaua Nicovala – Vârful Reţitiş (2021m.)
 • Timp de mers:  2 – 2½ ore
 • Marcaj:  triunghi albastru
 • Caracteristici:  pericol de rătăcire iarna pe ceaţă

Satul Păltiniş – Vârful Călimanul Cerbului (2013 m) – Şaua Voievodesei (1805 m) – Vârful Reţitiş (2021 m) – Şaua Nicovala (1930 m) – Şaua Negoiu – Căldările Pietrosului – Poiana Izvoarelor – Coada Pietrosului – Curmătura Tihului – Poiana Lungă – Comuna Vătava
 • Timp de mers total:  30 – 36 de ore

Timpi intermediari:
Sector 1: 27 km, 9 – 10 ore
Sat Păltiniş – Vârful Călimanul Cerbului: 4½ – 5 ore;
Vârful Călimanul Cerbului – Şaua Bradul Ciont : 4 ore;
Şaua Bradul Ciont – Staţia Meteo Reţitiş: ½ – ¾ oră
Sector 2: 23 km, 8 – 9 ore
Staţia Meteo Reţitiş – Şaua Nicovala – Şaua Negoiu – Drumul Mariei Tereza – Şaua Ruscii – Curmătura Tihului
Sector 3: 18 km, 7 – 7½ ore
Curmătura Tihului – Sub Vârful Strunior – Poiana Lungă – sub Vârful Ţiganca
Sector 4: 32 km , 9 – 10 ore
Sub Vârful Ţiganca – Fundu Secului – Poiana Cofii – Fundu Runcului – com. Vătava

 • Marcaj:  banda şi punct de culoare roşie, bandă albastră, bandă galbenă, cruce roşie
 • Caracteristici:  traseul parcurge creasta principală, iarna nu este recomandat

Gura Haitii – Vârful Călimanul Cerbului (2013 m.) – Valea Bucinişului – Sat Coverca
 • Marcaj:  punct albastru
 • Timp de mers:  7 ore, 21 km
 • Caracteristici:  nerecomandat iarna

Colibiţa (baraj) – drum ocolitor fata sudică – valea pârâului Bistriţa – valea pârâului Pănuleţ – Tăul Zânelor
 • Marcaj:  punct galben
 • Timp de mers:  7 – 8 ore
 • Carcteristici:  traseu accesibil tot timpul anului

Topliţa – “La Monument” – Gura Voievodesei – Valea Voievodesei – Gura Toplicioarei – Izvoarele Purcelului – Poiana Bradul Ciont – Refugiul Salvamont – Şaua Reţitiş
 • Marcaj:  cruce roşie
 • Timp de mers:  11 – 12 ore, 31 km
 • Caracteristici:  iarna doar pentru turiştii antrenaţi

Lunca Bradului – Valea Ilva – Pârâul Pietrosul – Vârful Pietrosul (2100 m)
 • Marcaj:  cruce albastră iar pe pârâul Pietrosul se suprapune cu triunghi albastru
 • Timp de mers:  7 ore, 10 km
 • Caracteristici:  traseu nerecomandat iarna

Trasee în Masivele Giumalău – Rarău
pietrele doamnei rarau
VATRA DORNEI – VF. BÂRNĂREL – CABANA GIGI URSU – POIANA FIERULUI – PASUL MESTECĂNIŞ
 • Timp de mers:  vara – 6 ore / iarna  – 8 ore
 • Marcaj:  bandă albastră până după cabana Gigi Ursu, apoi bandă roșie

VATRA DORNEI – DEALUL DRĂNCANI – POIANA ŢICŞENI – POIANA CIUNGI (SPRE CABANA GIUMALĂU) – VF. GIUMALĂU
 • Timp de mers:  vara – 5 ore / iarna – 7 ore
 • Marcaj: cruce roșie pana in zona Poienii Țicșeni, apoi banda roșie

SAT RUSCA – VALEA RUSCA – CABANA GIUMALĂU
 • Timp de mers:  vara – 3 ore / iarna – 4–5 ore
 • Marcaj:  triunghi roșu

SAT RUSCA – PICIORUL RUSCĂI – CABANA GIUMALĂU
 • Timp de mers:  vara – 3 ore / iarna – 4–5 ore
 • Marcaj:  bandă galbenă

ZUGRENI – PICIORUL ŢEPUŞELOR CAB GIUMALĂU – VF. GIUMALĂU – VF. ALUNU – SAT VALEA PUTNEI
 • Timp de mers:  vara – 9 ore / iarna – 11–12 ore doar pentru turiştii antrenaţi
 • Marcaj:  punct albastru

SAT VALEA PUTNEI – POIANA IŢCANI – POIANA SCĂLDĂTORI – POIANA CIUNGI – CAB. GIUMALĂU
 • Timp de mers:  vara – 5 ore / iarna – 7-9 ore
 • Marcaj:  bandă galbenă

Trasee în Munții Suhard
suhard 2
Vatra Dornei – baza Vârful Ouşorul – schitul Sf Cruce – Vârful Icoana – Vârful Omu – Pasul Rotunda
 • Timp de mers:  20 – 22 ore

Timpi intermediari:
Vatra Dornei – Vârful Runc – baza Vârful Ouşorul: 2¾ – 3 ore
Baza Vârful Ouşorul – intersecţie traseu spre schitul Sf Cruce: 5½ -6 ore
Intersecţie traseu spre schitul Sf Cruce – Lacul Icoana: 2 – 2½ ore
Lacul Icoana – poalele Vârful Omu  3½ – 4 ore
Poalele vf Omu – pasul Rotunda: 3 – 3½ ore

 • Marcaj:  banda albastră până la Vârful Omu şi banda roşie până la pasul Rotunda
 • Caracteristici:  traseu recomandat iarna doar turiştilor bine antrenaţi şi echipaţi

Traseul are ca punct de plecare staţiunea Vatra Dornei. Accesul se face din dreptul bisericii de la baza Runcului.
Traseul urmarește creasta principală a masivului Suhard pe direcția E-V. Aproximativ 80% din traseu are loc prin poieni, pajişti subalpine, restul fiind prin pădure. Oferă nenumărate puncte de belvedere. Primul punct de belvedere este vf Runc – 1149 m – la care se ajunge în aprox 20 -25 min. Poteca urmează culmea Runcului până la baza vf. Ouşorul (1639 m) unde se ajunge în aprox 2¾ – 3 ore. Aici, întâlniți și un izvor de aprovizionare cu apă potabilă. În continuare, traseul merge pe curba de nivel pe versantul nordic al Ouşorului, ajungând după aproximativ o oră în apropierea vf Iacob (1300 m). Traseul parcurge, pe rând, zonele vârfurilor Iacob, Tarniţa ajungând în aproximativ 2 ore (de la baza Ouşorului) sub vf. Fărăoane (1715 m). Se poate face o scurtă ascensiune pe acest vârf, fiind un foarte bun punct de perspectivă. Această abatere necesită aprox 2½ ore. Traseul ocoleşte vârful prin poieni acoperite de tufişuri de merişor şi afin. Poteca ajunge la un izvor și apoi la un stâlp indicator turistic (punct de intersecţie cu traseul marcat cu punct roşu ce vine din Ciocăneşti şi coboară în Coşna). De aici în aprox 30 de minute se poate ajunge la schitul Sf. Cruce pe traseul către Ciocăneşti. Traseul ocoleşte până la Vf. Omu (1932 m.), vârfurile Bâtca Târşului (1548 m), Şveiţaria (1562 m), Pietrele Roşii (1773 m). Lacul Icoana se află la aprox 2 – 2½ ore de mers pe creastă de la intersecția cu traseul de acces către schitul Recele. Până la poalele vârfului Omu de la schitul Sf. Cruce se face aprox 5½ – 6 ore. Urcușul pe vf. Omu (1932 m) durează 1 oră. Revenind la traseu, ocolim Vf. Omu pe fața sudică, prin văi de grohotiş, mergând apoi, timp de 3 – 3½ ore, pe cumpăna dintre pâraiele Someşului Mare şi a Bistriţei Aurii, ocolind Vf. Cociorbii pe la sud-vest către Pasul Rotunda. Din Pasul Rotunda, pentru a ajunge la DN 17 ( sat Carlibaba), se merge pe direcția nord est până la valea Bistriţei Aurii.


Dorna Candrenilor – Dealul Ursenilor – poalele Vârful Ouşoru – Podul Hajului – Iacobeni
 • Timp de mers:  2½ – 3 ore
 • Marcaj:  cruce albastră
 • Caracteristici:  traseu accesibil indiferent de anotimp

Intrarea în traseu are loc în imediata vecinătatea a bisericii de la intrarea în Dorna Candreni dinspre Vatra Dornei. Aici se află un stâlp marcat cu punct cruce albastră. Poteca ocoleşte cimitirul pe latura din stânga traversând câteva poieni, urmărind apoi un drum de care. După aproximativ 1 – 1¼ ore se ajunge în culme, loc de intersecţie cu traseul de creastă marcat cu bandă roşie. În acest loc acordăm o atenţie mărită câinilor de la stână. De la intersecţie, traseul nostru merge paralel cu traseul de creastă în dreapta timp de aprox 15-20 min. după care coboară în pe o pantă destul de abruptă. Până la Podu Hajului (malul râului Bistriţa Aurie) traseul merge numai prin pădure. De la Podu Hajului se poate ajunge în Argestru 1,6 km. — în dreapta — (localitate componentă a municipiului Vatra Dornei) sau în Iacobeni 2,1 km. la stânga.


Ciocăneşti – Pârâul Recele – schitul Sf Cruce – Valea Bancu – Coşna
 • Timp de mers:  5 – 6 ore
 • Marcaj:  punct roşu
 • Caracteristici:  traseu accesibil indiferent de anotimp

Traseul porneşte din comuna turistică Ciocăneşti. Accesul se face pe valea pârâului Recele, cale de 3 km pe un drum forestier. La intersectia cu Pârâul Sătesc se face dreapta. De aici drumul continuă şerpuind prin pădure până în vecinătatea schitului. De la intersecţia celor două pâraie, până la schit se face aproximativ 1 oră. De la schitul Sf Cruce se urcă în creastă în aproximativ 30 – 40 min. Traseul coboară în serpentine prin pădure (30 min.) şi se ajunge în pârâul Prislopul (Valea Bancu). Traseul urmăreşte drumul forestier până în Podu Coşnei unde se ajunge în aproximativ 2 – 2½ ore.

CICLOTURISM

În Țara Dornelor te poți bucura de 150 de kilometri de trasee de bicicletă, adaptate oricărui nivel de pregătire fizică și mentală. Astfel,  poți admira peisajele rurale unice din satele aflate în imediata apropiere a municipiului Vatra Dornei sau poți vedea lumea de sus, pedalând pe golurile alpine ale Suhardului, Călimanilor sau ale Giumalăului.

Hărți și trasee cicloturism: www.taradornelor.ro/trasee-cicloturism/


Închirieri echipament și reparații

– Bukovina Vintage Bikes

 • Strada Dornelor, nr. 6
 • 0742.258.454
 • Program service:  L-V: 16:00-20:00 / S: 10:00-16:00
 • Program închirieri biciclete:  L-D: 9:00-20:00.

ECHITAȚIE

Turismul ecvestru poate fi practicat chiar și de persoane neexperimentate în echitație. Se recomandã, în special celor foarte stresați, fiind știut cã întotdeauna caii au un efect calmant dar și celor care doresc sã facã mișcare, echitația fiind un sport care, în ciuda aparențelor, pune toți mușchii în mișcare.
Vatra Dornei oferã posibilitatea practicãrii turismului ecvestru: echitație sau plimbãri cu calul.


Centre de echitație

– Domeniul Cailor Bucovina

– Agrement – Dorna

ESCALADĂ ȘI ALPINISM

Masivul Rarău prin Pietrele Doamnei oferă mai mult de 100 de trasee cu grade diferite de dificultate unde puteți descoperi tainele escaladei la nivel de amatori sau participa la concursuri profesioniste de profil. Toate traseele amenajate sunt protejate cu material FIXE. Retragerile obligatorii prezintă top-uri FIXE, consolidate cu lanț și verigă de rapel. Recomandare: consultați-vă cu membrii SALVAMONT din zonă pentru evitarea unor situatii delicate.


Centre cu ghizi și închirieri echipament

– Dorna Adventure

– Outdoor the world

TIROLIANĂ ȘI VIA FERRATA

Tiroliana reprezintă traversarea unei văi, râu sau parcurgerea unui traseu la mare înălțime utilizând cabluri, corzi, sisteme de scripeți etc.

– Dorna Adventure

PAINTBALL

Acesta este un sport de întărire a caracterului, în care jucătorii învață despre spiritul de echipă, câștigă încredere în ei înșiși, dezvoltă abilități de lideri și se distrează, eliberându-se în același timp de stres. Din ce în ce mai mult, marile companii descoperă beneficiile participării personalului și conducerii firmei la astfel de jocuri, în locul tradiționalelor picnicuri. Paintball-ul este un sport interesant, și mai presus de orice, înseamnă distracție! Este o oportunitate de a uita de responsabilitățile cotidiene și de a regăsi gustul distracției. Când adrenalina începe să crească, nu poți să nu te îndrăgostești de fiorul jocului!

– Dorna Adventure

– Cozianu Claudiu

ALERGARE MONTANĂ

Traseele montane din Țara Dornelor sunt pretabile alergării montane. Dacă ești un împătimit al acestui sport, bucură-te în alergare de peisajele unice din Bucovina de munte.

– Hit the Egg

Dacă te afli în Vatra Dornei în luna august, poți lua parte, în funcție de pregătirea fizică, la una dintre probele concursului „Hit The Egg – Ouşoru Challenge”. Este vorba despre o competiție de alergare montană desfăşurată în Munţii Suhard, cu scopul de a facilita dezvoltarea turismului activ în zona Dornelor, prin promovarea mişcării în aer liber şi a unui mod de viaţă sănătos. Organizatorii și-au dorit ca acest concurs să devină o tradiţie şi să-şi aducă aportul la consolidarea destinaţiei ecoturistice și de turism activ „Ţara Dornelor”. Vino să „pălești” Oușoru în probele de maraton (Circuitul Carpaților), semi-maraton și cross!

Mai multe informații: www.hit-the-egg.ro

ZBOR DE AGREMENT

Dacă ați cunoscut Bucovina în mod tradițional, la pas sau din goana mașinii,  iar acum căutați altceva, atunci porniţi spre Aerodromul FLORENI (la 12 km de Vatra Dornei) pentru a admira din zbor  frumuseţile Depresiunii Dornelor. Veţi face primii paşi  către obţinerea licenţei de pilot de aeronavă  ultrauşoară, după prezentarea noţiunilor de bază  privind principiile zborului, navigaţie aeriană şi  tehnică de pilotaj. Apoi, după instructajul pregătitor  necesar, pilotul va preda in mod practic cele invăţate,  prezentând de la 600 metri înălțime zona şi  obiectivele cele mai importante vizibile din aer. 

Durata  unui zbor este de minim 20 minute (cost 10 RON / minut),  timp în care veţi avea ocazia să daţi o tură până la verticala staţiunii Vatra Dornei sau să survolaţi crestele împădurite din apropiere. Recomandarea noastră: un tur aerian al bazinului Dornelor, în 30 de minute de  contopire cu cerul!

Pentru relații sau programări, apelați: 0723 554 792 sau 0740 580 793.

Sursa: www.vatra-dornei.info

KAYAKING & RIVER RAFTING

În Vatra Dornei ai posibilitatea unei plimbări pe cărări de ape, în ambianță deosebită,și a unei odihne binemeritate, pe malul apei la un foc domol cu iz de fum și slanină perpelită.
Sectoarele de rafting (grad 3 pe o scară de la 1 la 5 – cel mai greu -) sunt:

 • Zugreni – Cheile Bistriței (21 km de la Vatra Dornei) cu o lungime de 1.2 km.
 • Toance – comuna Crucea (36 km de la Vatra Dornei) cu o lungime de 1.3 km. Traseul se poate parcurge de 2 sau 3 ori pentru a da posibilitate şi membrilor mai putin curajoşi şi care au cântărit dificultatea cursei de a decide dacă vor sa ia parte la a doua, respectiv a treia coborâre.

În cazul în care dorești mai mult control și o experiență cu mai multă adrenalină, ai ocazia să parcurgi aceleași trasee de rafting și cu caiacul.


Centre cu ghizi și închirieri echipament

– Dorna Adventure

– Agrement – Dorna

– Outdoor the world

PESCUIT

Țara Dornelor este o zonă cu faună piscicolă bogată. Printre speciile care populează apele Bucovinei de munte, amintim salmonidele: păstrăvul, lipanul și lostrița.

Râul Bistrița este unul dintre puținele din România în care mai există exemplare de lostriță, specie ocrotită de lege, în ultima vreme având loc și câteva campanii de repopulare.

În Țara Dornelor se organizează mai multe concursuri de pescuit, iar la Ciocănești, anual, se desfășoară un Festival Național al Păstrăvului. În cadrul acestui festival poți gusta preparatele tradiționale din păstrăv sau ai posibilitatea unei partide de pescuit de neuitat.


Ghid pescuit

– Cătălin Giorgel Odochian